ครอบครัวภาษาอังกฤษ My family members โดย PiceofEnglish.com ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

คำศัพท์ ครอบครัวภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? เราจะเรียกคนในครอบครัว เป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรบ้าง? ครอบครัว ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร? สมาชิกในครอบครัว ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร? Piece of English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ได้รวบรวมทุกคำตอบของคำถามมาไว้ให้ทุกคนที่นี่แล้วค่ะ

baby say mama

ก่อนจะเริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทุกคนรู้หรือไม่? ว่าความจริงแล้ว คำที่ใช้เรียกพ่อ แม่ ในทุกภาษา ส่วนใหญ่จะมีคำเรียกที่คล้ายกัน โดยเฉพาะคำเรียกแม่ เป็นคำที่ออกเสียงคล้ายกันมาก ในแทบทุกภาษา คือขึ้นต้นคำด้วยพยัญชนะ ‘ม’ เพราะเป็นคำที่ออกเสียงง่ายของมนุษย์เรา และเป็นคำที่ขณะเปล่งออกมาจะมีการเม้มริมฝีปาก แล้วเปล่งเสียงตามธรรมชาติได้ง่าย ๆ

คำศัพท์ครอบครัวภาษาอังกฤษ

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Familyแฟ-เมอะ-หลิครอบครัว
Family membersแฟ-เมอะ-หลิ เมม-เบอะสฺสมาชิกในครอบครัว
Fatherฟา-เธอะพ่อ
Dadแด้ดพ่อ (ภาษาพูด)
Mother มา-เธอะแม่
Mom / Mumมอม/มัมแม่  (ภาษาพูด)
Son ซันลูกชาย
Daughterดอ-เธอะลูกสาว
Brotherบรา-เธอะพี่ชาย/น้องชาย
Older brotherโอล-เดอะ บรา-เธอะพี่ชาย
Younger brotherยัง-เงอะ บรา-เธอะน้องชาย
Sisterซิส-เทอะพี่สาว / น้องสาว
Older sisterโอล-เดอะ ซิส-เทอะพี่สาว
Younger sisterยัง-เงอะ ซิส-เทอะน้องสาว
Siblingsซิบ-บลิงสฺพี่น้อง
Husbandฮัส-เบินสามี
Wifeไวฟภรรยา
Parentแพ-เริ้นทฺผู้ปกครอง/ บิดาหรือมารดา
Grandparentsแกรน-แพ-เริ้นสฺปู่ย่าตายาย
Grandfatherแกรน-ฟา-เธอะคุณปู่ / คุณตา
Grandmotherแกรน-มา-เธอะคุณย่า / คุณยาย
Grandchildแกรน-ไชลดหลาน
Grandchildrenแกรน-ชิลเดรนหลาน (หลายคน)
Grandsonแกรน-ซันหลานชาย
Granddaughterแกรน-ดอ-เธอะหลานสาว
Great grandfatherเกรท แกรน-ฟา-เธอะปู่ทวด / ตาทวด
Great grandmotherเกรท แกรน-มา-เธอะย่าทวด หรือ ยายทวด
Uncleอังเคิลลุง / อา (เพศชาย)
Auntอ๊านทฺป้า / น้า (เพศหญิง)
Cousinคะ-ซึ่นลูกพี่ลูกน้อง
Nephewเน-ฟิวหลานชาย
Nieceนีซหลานสาว
Father-in-lawฟา-เธอะ อิน-ลอพ่อของ สามี / ภรรยา ของคุณ
Mother-in-lawมา-เธอะ อิน-ลอแม่ของ สามี / ภรรยา ของคุณ
Son-in-lawซัน-อิน-ลอลูกเขย
Daughter-in-lawดอ-เธอะ อิน-ลอลูกสะใภ้
Brother-in-lawบรา-เธอะ อิน-ลอพี่เขย / น้องเขย
Sister-in-lawซิส-เทอะ อิน-ลอพี่สะใภ้ / น้องสะใภ้
Stepfatherสเต็ป-ฟา-เธอะพ่อเลี้ยง
Stepmotherสเต็ป-มา-เธอะแม่เลี้ยง
Stepsonสเต็ป-ซันลูกเลี้ยง (ผู้ชาย)
Stepdaughterสเต็ป-ดอ-เทอะลูกเลี้ยง (ผู้หญิง)
Stepsisterสเต็ป-ซิส-เทอะลูกสาวของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง
Stepbrotherสเต็ป-บรา-เธอะลูกชายของพ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง

ประโยค/บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว

Q : How many people are there in your family❓
(ฮาว เมนี พีเพิล อาร์ แธ อิน ยัวร์ แฟเมอะหลิ❓)
ครอบครัวคุณมีกี่คน❓

A : There are six people in my family.
(แธ อาร์ ซิก พีเพิล อิน มาย แฟเมอะหลิ)
ครอบครัวฉันมี 6 คน

Q : Do you any brothers or sisters❓
(ดู ยู แฮฟ เอนนี บราเธอะสฺ ออร์ ซิสเทอะสฺ❓)
คุณมีพี่น้องบ้างหรือไม่❓

A : Yes, I do. / No, I don’t have any brothers or sisters.
(เยส, ไอ ดู / โน, ไอ โดนทฺ แฮฟ เอนนี บราเธอะสฺ ออร์ ซิสเทอะสฺ)
ใช่, ฉันมีพี่น้อง / ไม่, ฉันไม่มีพี่น้องเลย

Q : How many brothers or sisters do you have❓
(ฮาว เมนี บราเธอะสฺ ออร์ ซิสเทอะสฺ ดู ยู แฮฟ❓)
คุณมีพี่ชายน้องชาย หรือพี่สาวน้องสาวกี่คน❓

A : I have two younger brothers and one older sister.
(ไอ แฮฟ ทู ยังเงอะ บราเธอะ แอนด์ วัน โอลเดอะ ซิสเทอะ )
ฉันมีน้องชาย 2 คน และพี่สาว 1 คน

อ่านเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ : http://18.139.227.177/