วันคริสต์มาส Christmas Day ประวัติเทศกาลคริสต์มาส 25 ธันวาคม

วันคริสต์มาส หรือ Christmas Day เป็นวันสมโภชพระคริสตสมภพ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าวันฉลองการประสูติของพระเยซู ศาสดาของศาสนาคริสต์นั่นเอง หลายประเทศที่ทั่วโลกนับถือศาสนาคริสต์เป็นหลัก ได้นับวันนี้เป็นวันหยุดราชการ และได้มีการเฉลิมฉลอง ประดับประดาบ้านเมืองสวยงาม และหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชน ก็เฉลิมฉลองเทศกาลนี้เช่นเดียวกัน เพราะวันคริสต์มาส เป็นเทศกาลในฤดูหนาว แต่ให้ความรู้สึกที่อบอุ่น ด้วยแสงไฟสีสันต่าง ๆ และการประดับตกแต่งที่สวยงามมาก ๆ เทศกาลหนึ่ง

วันคริสต์มาส และวันคริสมาสต์อีฟ เหมือนกันไหม? ต่างกันอย่างไร

วันคริสต์มาส(Christmas Day) ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี นักประวัติศาสตร์บางคนก็ให้เหตุผลว่า ที่เป็นวันที่ 25 ธันวาคม เพราะว่าวันนี้นับเป็นเวลา 9 เดือนพอดี หลังจากพระแม่มารีอาได้รับสารจากพระเจ้า ว่าจะทรงพระครรภ์บุตรของพระเจ้า ก็คือพระเยซูเจ้านั่นเอง 

นักประวัติศาสตร์ก็ให้เหตุผลว่า เนื่องจาก ในปี ค.ศ. 274 จักรพรรดิเอาเรเลียน ได้กำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพ และฉลองพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะพระจักรพรรดิก็เปรียบเสมือน ดวงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ 

คริสตชนที่อยู่ในจักรวรรดิโรมัน จึงหันมาฉลองวันประสูติของพระเยซูเจ้าแทน เมื่อปี ค.ศ. 330 จึงเริ่มมีการฉลองคริสต์มาสอย่างเป็นทางการ และอย่างเปิดเผย เนื่องจากก่อนนั้นมีการเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรง (ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 64-313) ทำให้คริสตชนไม่มีโอกาสฉลองอะไรอย่างเปิดเผย

วันคริสต์มาสอีฟ Christmas Eve ตรงกับวันที่ 24 ธันวาคมของทุกปี คือวันก่อนวันคริสต์มาส 1 วัน ซึ่งเหตุผลที่มีการนับวันคริสต์มาสอีฟ เพราะธรรมเนียมการนับปีของชาวคริสต์ วันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตก วันจะเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกตามเรื่องราวในปฐมกาล ดังนั้นจะเริ่มเฉลิมฉลองกันตั้งแต่คืนก่อนเช้าวันคริสต์มาสนั่นเอง ในวันนี้เด็ก ๆ มักจะนำถุงเท้ามาห้อยไว้ที่เตาผิง เพื่อรอของขวัญจากซานตาคลอสอีกด้วย 

และนอกจากนี้ ในคืนก่อนวันนี้จะมีงานแครอลลิง (carolling) ที่เป็นประเพณีของชาวคริสต์ที่สืบทอดกันมานาน เหมือนกับช่วงเวลาคืนก่อนที่พระเยซูจะประสูติ ได้มีฑูตสวรรค์ไปแจ้งข่าวดี ว่าพระผู้ไถ่ได้มาเกิดแล้ว ในการเฉลิมฉลองนี้เอง ชาวคริสต์จะมีการไปร้องเพลงอวยพรตามบ้านเรือนต่าง ๆ ในคืนวันคริสต์มาสอีฟ เพื่อเป็นการอวยพร ให้บ้านนั้นได้รับพระพร ความสุข ความรัก ความน่ายินดีนั่นเอง

กิจกรรมที่ทำในวันคริสต์มาส ชาวคริสต์ทำอะไรในวันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส Christmas Town

มีการจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ ประดับประดาบ้านเมือง และสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดแสดง แสง สี เสียง สวยงามมาก ๆ  

วันคริสต์มาส Christmas Present

ในวันนี้จะมีการให้ของขวัญกัน ส่งการ์ดอวยพรในครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ รวมไปถึงการบริจาคสิ่งของ ให้คนไร้บ้านอีกด้วย 

วันคริสต์มาส Family

เป็นวันที่ครอบครัวจะอยู่ด้วยกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมกันทำอาหาร อบขนม ร่วมเฉลิมฉลอง รับประทานอาหารด้วยกัน นับได้ว่าเป็นวันที่อบอุ่นมาก ๆ 

Merry Christmas หมายความว่า สันติสุุข เป็นคำอวยพรที่พูดกับในช่วงนี้ และบางครั้งก็พูด หรือพิมพ์กันย่อ ๆ ด้วยคำว่า Merry X’mas ที่มาก็คือตัวอักษร X ในภาษากรีก เป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า Χριστός” ที่หมายถึง “คริสต์” นั่นเอง 

ที่มาของซานตาคลอส และต้นคริสต์มาส

วันคริสต์มาส Santa

ซานตาคลอส มาจากตำนานหนึ่งของนักบุญนิโคลัส กล่าวกันว่า ที่เมืองนั้นมีหญิงสาวยากจนมากจนคิดขายตัว นักบุญนิโคลัสจึงคิดช่วยเหลือ คืนหนึ่งก่อนวันคริสต์มาส ท่านจึงเดินทางกลับไปที่บ้าน และแอบหย่อนเหรียญทองลงไปในรูระบายควันจากเตาไฟ 

แต่ปรากฏว่าเหรียญไม่ได้ตกลงไปหน้าเตาไฟ แต่กลับกลิ้งเข้าไปในถุงเท้าที่แขวนตากไว้ที่หน้าเตาไฟ หญิงสาวต่างดีใจเมื่อพบเหรียญทอง ซึ่งทำให้เธอไม่ต้องไปเป็นโสเภณี จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็ก ๆ ต่างพากันแขวนถุงเท้าไปหน้าเตาผิง เพื่อรอของขวัญจากซานต้าในวันคริสต์มาสนั่นเอง 

วันคริสต์มาส Christmas Tree

ต้นคริสต์มาส นั้นทำมาจากต้นสน เพราะเป็นต้นไม้ที่หาง่ายในทวีปยุโรป และอเมริกา ผู้คนจึงนิยมนำมาประดับประดาตกแต่งให้สวยงาม ด้วยไฟ ดาว ของตุ้งติ้ง ถุงเท้า กล่องของขวัญ ฯลฯ ตามความเชื่อของชาวคริสต์ในสมัยโบราณว่าต้นคริสต์มาส 

เปรียบเหมือนต้นไม้ในสวนสวรรค์ของพระเจ้า ที่อดัมและเอวาหยิบผลไปกินนั่นเอง ดังนั้นชาวคริสต์จึงนำมาประดับตกแต่งให้สวยงาม ตามความเชื่อในพระคัมภีร์นั่นเอง บ้างก็ใช้ต้นสนสีเขียว บ้างก็ใช้ต้นสนสีขาว เพราะเหมือนกันเป็นต้นสนกลางป่า ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวนั่นเอง

คำศัพท์วันคริสต์มาสที่น่ารู้ Christmas Vocabulary
Christmas Day = วันคริสต์มาส 

Christmas Day = วันคริสต์มาส 

Christmas Eve วันคริสต์มาสอีฟ

Christmas Eve = วันคริสต์มาสอีฟ 

วันคริสต์มาส Jesus

Jesus = พระเยซู 

วันคริสต์มาส Santa Claus

Santa Claus = ซานตาคลอส 

Sleigh

Sleigh = รถเลื่อนลากบนหิมะ 

Chimney

Chimney = ปล่องไฟ 

Fireplace

Fireplace = เตาผิง 

Christmas Tree

Christmas Tree = ต้นคริสต์มาส 

Christmas Ornament

Ornament = ของประดับตกแต่งง 

Christmas Gift/present

Gift/present = ของขวัญ 

Candy cane

Candy cane = ลูกกวาดไม้เท้า 

Stocking

Stocking = ถุงเท้ายาว 

Wreath

Wreath = พวงดอกไม้/ใบไม้/ผลไม้ ที่จัดเป็นวงกลม 

Jingle bell

Jingle bell = กระดิ่งดังกริ๊ง 

Holly

Holly = ต้นฮอลลี  

เกร็ดน่ารู้ ต้นฮอลลีคืออะไร? สำคัญอย่างไร?

ต้นฮอลลี Holly ที่มีสีเขียวตลอดปี มีดอกเล็กสีขาว และผลสีแดง ชาวคริสต์เชื่อกันว่า

  • สีเขียวของใบฮอลลี่หมายถึง การมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์
  • สีแดงของผลต้นฮอลลี่ หมายถึงหยดเลือดของพระเยซูที่ไหลงลงบนไม้กางเขน เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่มีต่อพระเจ้า
  • ส่วนใบไม้ที่มีหนามของต้นฮอลลี่ เป็นสิ่งเตือนใจชาวคริสต์ ถึงมงกุฏหนามที่ทหารโรมันได้นำมาวางไว้บนศีรษะของพระเยซูคริสต์  

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ: https://www.pieceofenglish.com/

ขอบคุณที่มาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส : ประวัติวันคริสต์มาส วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม