หลักการใช้tell speak talk say tell ง่ายๆ

หลักการใช้ tell speak talk say  แน่นอนว่าถ้าใครก็ตามเอาคำนี้มาแปลจะได้ความหมายของ 4 คำนี้ที่คล้ายๆกัน กัน ก็คือการพูด การบอก หรือการกล่าวถ้อยคำวาจาใดๆก็ตาม (1.tell หมายถึง บอก 2. speak หมายถึงพูด talk แปลว่า พูดคุย และ say หมายถึง พูด) modal verb

tell speak talk say said ที่ถูกต้อง นั้นซึ่งเราจะเจอ คำพวกนี้บ่อยครั้งมากครับที่เขานำไปออกสอบ TOEIC เพื่อที่จะทดสอบระดับความรู้เกี่ยวกับ Grammar เรา สำหรับใครที่ไม่รู้ก็จะ จึ้ง!! และสตั้นไปซักพัก

tell speak talk say said คุณอาจจะแปลได้ทุกคำแต่ทว่าพอแปลออกมามันก็คือๆเหมือนๆกันทั้งนั้น สุดท้ายคุณก็จะคิดในใจออกมาเสียงดังๆอย่างหงุดหงิดว่า “เออ ช่างแ-่ง ” แล้วก็ลงเอยที่การเสี่ยงดวง หรือเดานั่นแหละครับ

แต่ก็อย่างว่าล่ะครับความหมายต่อให้มันจะคล้ายกันขนาดไหนก็ตาม แต่ทว่าเวลาใช้มันต่างกันโดยสิ้นเชิง

หลักการใช้ tell speak talk say

tell speak talk say หลักการใช้ การใช้tell speak talk say 

การใช้ tell speak talk say หรือ วิธีใช้ tell speak talk say นั้น เราจะไม่ลีลาและไม่ต้องรีรอดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับการคำทั้ง 4 นี้ กันเลยดีกว่าครับ

  1. Tell คำนี้อย่างที่เรารู้ๆกันว่าความหมายมันหมายถึง บอก แต่เวลาจะใช้จะใช้ในสถานการณ์เวลาที่เรา ให้ข้อมูลกับใครซักคน โครงสร้างจะเป็นดังนี้ tell + someone ยกตัวอย่างเช่น Don’t tell him(someone) what what you’re gonna know from me
  2. Speak คำนี้อย่างที่เรารู้ๆกันว่าความหมายมันหมายถึง พูด เวลาเราจะใช้คำนี้เราจะใช้ในสถ่านการณ์พูดในสถานการณ์ที่ให้คนหลาย ๆ คนฟัง หรือพูดนำเสนออะไรต่างๆ หรือเวลาจะพูดกับใครซักคนจะเป็น Speak + to +someone เช่น I want to speak to him และที่สำคัญเลย จะใช้กับพวกภาษาต่างๆ เช่น He can speak English very well
  3. Talk คำนี้ถ้าเราแปลความหมายจะหมายถึง พูดคุย ซึ่งเราจะใช้คำนี้ใสถานการณ์ที่เป็นการพูดคุยกันแบบเล็กๆน้อยๆ และโครงสร้างเป็นดังนี้ ถ้าต้องการจะพูกับใครซักคนจะมี to ต่อท้าย เช่น I want to talk to her.
  4. Say คำนี้ถ้าเราแปลความหมายจะหมายถึง พูด เวลาใช้ให้ระบุว่าเราจะพูดว่าอะไร เช่น John always says “Hi” to me when John sees me. หรือถ้าข้างหลังเป็นประโยค จะเติม That หรือไม่ก็ได้ เช่น They said that they were happy when they see her.

สรุปการใช้ tell speak talk say tell speak talk sayง่ายๆ

มาถึงตรงนี้หลายคนคงจะกระจ่างและเข้าใจแล้วว่า tell speak talk say ใช้ยังไง และ วิธีใช้ tell speak talk say ที่ถูกต้อง ดังนั้นก็อย่าลืมนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการพูดในชีวิตประจำวันหรือการสอบ