เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC part1 เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้และเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพระตัวข้อสอบเรียกได้ว่าง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ก็ยังมีคนพลาดกันง่ายๆกันหลายคน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือสติอย่าหลุด และโฟกัสกับข้อสอบให้มากที่สุด ข้อที่เราคิดว่าง่ายมันก็สามารถที่จะทำให้เราผิดได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน ดังนั้นห้ามประมาทในการทำข้อสอบเด็ดขาดถ้าหากว่าอยากให้คะแนนออกมาดีที่สุด และวันนี้ piece of English ของเราก็จะนำเทคง่ายๆในการทำข้อสอบ TOEIC Part 1 มาฝากกัน

5 เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC part1 by piece of English

5 เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC part1 ดังต่อไปนี้เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่ทุกคนควรจะมีเลยก็ว่าได้และยังเป็นแนวทางให้คนที่ยังไม่ถนัดเรื่องของการฟังได้รู้เคล็ดลับที่สุดแสนจะมีประโยชน์อีกด้วย ซึ่งจะมีเทคนิคดังต่อไปนี้

  1. What do you see in the picture? ดูภาพแล้วบอกว่าเราเห็นอะไร(ให้มองแค่สิ่งที่อยู่ในภาพ ห้ามจินตนาการในสิ่งที่จะมาหรือสิ่งทีเกิดขึ้นไปแล้ว มองปัจจุบันไว้) what is relevant about it? ดูในภาพว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง เช่นคน (ผู้ชายหรือผู้หญิง อยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคน) คนกำลังทำอะไร (กินอาหารในภัตตาคาร เดินข้ามถนน โบกรถประจำทาง ขึ้นรถประจำทาง ลงรถบัส วิ่ง ทำงาน แบกของ นั่งในร้านอาหาร ถอนเงินออกจากตู้ เป็นต้น) สิ่งของ (สิ่งของมีลักษณะเหมือนกันหมดเลยเช่นสี่เหลี่ยม  กลม มีลักษณะต่างกัน เป็นต้น) สัตว์ (กี่ตัว กำลังทำอะไรอยู่ เป็นต้น) สถานที่(ตึก บ้าน ร้านค้า สถานีรถไฟ เป็นต้น)
  2. ประโยคใดก็ตามที่มี่คำศัพท์โดยเฉพาะกริยาอธิบายไม่ตรงกับภาพให้ถือว่าผิดไปเลย กริยาอาการที่มักจะสับสนนั้นเช่น ภาพคนกำลังขึ้นรถโดยสารแต่บอกว่ากำลังรถโดยสาร (กริยา โบกมือ ทานข้าว ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ทำงาน พูด ยืน นั่ง เล่นเกม ใช้คอมพิวเตอร์ สนทนา ทาสีบ้าน อ่านหนังสือ เป็นต้น)
  3. ตัวเลือกที่มีคำกริยาถือว่าเป็น key word อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปภาพได้ถูกต้องจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเพราะกริยาที่ใช้อธิบายภาพ มักจะเป็นกริยาที่ตรงข้ามกับภาพ เช่นในภาพมีผู้หญิงกำลังกดเงินจากตู้ ATM แต่ในข้อสอบอาจจะบอกว่า A man is withdrawing money from the machine. เป็นต้น
  4. ประโยคที่ถูกต้องซึ่งผู้สอบต้องเลือกตอบคือประโยคที่มีคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับภาพทุกอย่าง โดยเฉพาะศัพท์ที่ตรงกับภาพจะมีประมาณสองถึงสามคำถึงสามคำศัพท์ (ทุกข้อ) ในสองถึงสามคำศัพท์นี้ถ้ามีหนึ่งคำจากภาพ ตัวเลือกนั้นจะถือว่าฟิดทันที เช่นในภาพบอกว่า Everybody in the picture is running แต่ในภาพกลับมีคนหนึ่งเดิม ซึ่งถือว่านั่นผิดทันที
  5. ในขณะที่ฟังเทป ผู้สอบควรกำหนดตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกในใจเสมอ (เพราะเทปจะเร็วและไม่กล่าวซ้ำ) และควรจดดินสอไว้ที่ที่ข้อที่เราคิดว่าถูกต้องในขณะที่ฟังเพื่อจะได้ไม่ลืมเมื่อฟังจบ

สนับสนุนโดย Piece of english

learnenglish.britishcouncil.org