ประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้เพื่อใช้ในสนามบิน

สนามบิน

เพราะอะไรถึงต้องรู้คำศัพท์ที่ใช้ในสนามบิน?

คนที่ยังพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้แต่อาจจะยังคงไม่เก่งมากพอ อาจพบว่า การที่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เวลาอยู่ที่สนามบินต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องน่ากลัว เพราะหลายครั้งก็นึกคำศัพท์ไม่ออก หรือไม่รู้ว่าคำที่เราใช้ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษอยู่นั้นเป็นคำที่ใช้พูดกันจริง ๆ หรือเปล่า วันนี้มาดูคำศัพท์ และ รูปประโยคที่ใช้บ่อยเวลาอยู่ที่สนามบิน กันเพิ่มเติม

คำถามที่ถูกถามในสนามบินแน่ ๆ

สนามบิน3

Would you like a window seat or an aisle seat?               คุณต้องการที่นั่งติดหน้าต่าง หรือติดทางเดินครับ

Would you like to load your suitcase?                                คุณต้องการโหลดกระเป่าเดินทางไหมครับ

May I have your ticket and your passport, please?          ขอดูตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางด้วยครับ

Do you have any liquids in your bag?                                 คุณมีอะไรที่เป็นของเหลวในกระเป๋าหรือไม่ครับ                                                                                                                         (เช่น โลชั่น, ยาสระผม, น้ำหอม)

You have to pick up your luggage at belt no.1.                คุณต้องไปรับสัมภาระของคุณที่สายพานหมายเลข 1

Do you have a boarding pass?                                             คุณมีบัตรที่นั่งโดยสารเครื่องบินไหม

Excuse me madam, what time does the plane depart?   ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าเครื่องบินออกกี่โมงคะ

What’s the free luggage allowance?                                    ให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางฟรีกี่กิโลกรัมคะ?

Your luggage is ten kilos overweight.                                 กระเป๋าเดินทางของคุณน้ำหนักเกินไป 10 กิโลกรัม

Where is the check in counter for Thai Airway?                ไม่ทราบว่าจุดเช็คอินน์สำหรับสายการบินไทยอยู่ที่ไหน

Can I have a front row seat?                                                 ขอที่นั่งแถว ๆ หัวเครื่องบินให้ฉันได้ไหม

Can I sit in the rear of the plane?                                         ขอที่แถวท้ายเครื่องบินให้ฉันได้ไหม?

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในสนามบิน

สำหรับใครที่เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อย ๆ ก็อาจคุ้นชินกับคำศัพท์ต่าง ๆ ใน “สนามบิน” กันบ้างแล้วแต่สำหรับ “มือใหม่” ที่เดินทางเป็นครั้งแรกนั้น หรือ ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะมีสับสน หรือหลงทางในสนามบินกันบ้าง ดังนั้นควรเตรียมตัวก่อนเดินทางกันสักนิด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับในสนามบิน

 • Boarding pass              ตั๋วเครื่องบิน
 • Carry-on luggage        สัมภาระติดตัว
 • Overweight                  น้ำหนักเกิน
 • Airline                            สายการบิน
 • Aircraft                          เครื่องบิน
 • Airport                          สนามบิน
 • Terminal                       สถานี
 • International flight     เที่ยวบินต่างประเทศ
 • Domestic Flight           เที่ยวบินภายในประเทศ
 • Departures                   เที่ยวบินขาออก
 • Arrivals                          เที่ยวบินขาเข้า
 • Duty-free shop            ร้านค้าปลอดภาษี
 • Lost and Found           บริการติดตามสัมภาระ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา

 • Arrivals board                    กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 • Expected 23:25                  คาดว่าในเวลา 23:25 น.
 • Landed 09:52                     (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.
 • Delayed                               ล่าช้า
 • Departures                         เที่ยวบินขาออก
 • Departures are delayed   เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 • Departure time                  เวลาเครื่องบินออก
 • Direct flight                        เที่ยวบินไม่จอดแวะ
 • Flight connections            การต่อเที่ยวบิน
 • Domestic flight                  เที่ยวบินภายในประเทศ
 • Emergency exit                  ทางออกฉุกเฉิน
 • Emergency landing           ลงจอดฉุกเฉิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน

 • Airline Counter                   เคาน์เตอร์สายการบิน
 • Check-in desk                     เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
 • One-way trip                       เดินทางเที่ยวเดียว
 • Round trip                           เดินทางไปกลับ
 • Passenger                           ผู้โดยสารสายการบิน
 • Passport                              หนังสือเดินทาง
 • Visa                                       วีซ่า
 • Boarding pass                    ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
 • Flight number                    หมายเลขเที่ยวบิน
 • Gate                                     ประตูขึ้นเครื่อง
 • Check-in closes 40 minutes before departure       เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง
สนามบิน1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับก่อนขึ้นเครื่องบิน

 • Trolley                                 รถเข็นสัมภาระ
 • To board                             ขึ้นเครื่อง
 • Terminal                             สถานี
 • To land                                ลงจอด
 • To check in                         เช็ค-อิน
 • Timetable                           ตารางเวลา
 • Take-off                              ออกตัว
 • Seat belt                             เข็มขัดนิรภัย
 • Seat                                     ที่นั่ง
 • Air Hostess                        แอร์โฮสเตส
 • Air Steward                       พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
 • Air Stewardess                 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
 • Copilot                               นักบินร่วม
 • Crew                                   ลูกเรือ
 • Pilot                                    นักบิน
 • Flight attendant               พนักงานบนเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับในเครื่องบินโดยสาร

 • Take-off                             เครื่องบินออกจากสนามบิน
 • Timetable                          ตารางเวลา
 • To land                               ลงจอด
 • To board                            ขึ้นเครื่อง
 • Seat                                     ที่นั่ง
 • Seat belt                             เข็มขัดนิรภัย
 • Economy Class                  ที่นั่งชั้นประหยัด
 • Business Class                   ที่นั่งชั้นธุรกิจ
 • First Class                           ที่นั่งชั้นแพงที่สุด
 • Cockpit                                ห้องนักบิน
 • Captain                               กัปตันเครื่องบิน
 • Emergency exit                 ทางออกฉุกเฉิน
 • Overhead locker               ที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะในเครื่องบิน

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : vehicle