คำศัพท์ในโรงเรียนและในห้องเรียน (In The School and Classroom)

School Vocabulary Words

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับโรงเรียน

กลับมาพบกับบทความเรียนภาษาอังกฤษอีกเช่นเคย วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ “คําศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน” ซึ่งคําศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ เหมาะกับน้องๆ นักเรียนทุกระดับชั้น จะได้ฝึกฝนการอ่าน การเขียน และการสะกดคำ เพิ่มคลังคำศัพท์ เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรอบตัวเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ในห้องเรียน (Classroom Objects)

การจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดต่างๆ มีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก ให้สามารถแยกแยะทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าเป็นเด็กวัยเรียน จะต้องปรับตัวกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น การจดจำคำศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่สำคัญ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นรอบโรงเรียน (In The School and Classroom)

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

School house

สคูล เฮาส์

อาคารเรียน

School bus

สคูล บัส

รถโรงเรียน

Flagpole

แฟลก โพล

เสาธง

Guardhouse

การ์ด เฮาส์

ป้อมยาม

Slider

สไล เดอะ

กระดานลื่น

Chair

แชร์

เก้าอี้

School bag

สคูล แบก

กระเป๋านักเรียน

Backpack

แบคแพค

กระเป๋าสะพายหลัง

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

Blackboard

แบลค บอร์ด

กระดานดํา

Blackboard eraser

แบลค บอร์ด อิเร เซอะ

แปรงลบกระดานดํา

Wall chart

วอล ชาร์ท

โปสเตอร์ติดผนัง

Pencil

เพน ชิล

ดินสอ

Pencil case

เพน ซิล เคส

กล่องใส่ดินสอ

Pen

เพน

ปากกา

Rubber

รับ เบอะ

ยางลบ

Ruler

รู เลอะ

ไม้บรรทัด

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

Chalk

ชอล์ค

ชอล์ก

Coloured pencils

คัลเลอร์ด เพนซิล

ดินสอสี

Protractor

โพรแทรค เทอะ

ไม้สําหรับวัดมุม

Compasses

คัม พัสเซส

วงเวียน

Notebook

โนท บุค

สมุดบันทึก

Crayon

เคร ยอน

สีเทียน

Paint

เพนท์

สีสําหรับวาดรูป

Painting brush

เพน ทิง บรัช

พู่กัน

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

Bookcase

บุค เคส

ตู้เก็บหนังสือ

Calendar

แคล เลนเดอะ

ปฏิทิน

Drawing pad

ดรอ อิง แพด

กระดาษวาดเขียน

Paper

เพ เพอะ

กระดาษ

Textbook

เท็กซ์ บุค

หนังสือเรียน

Dictionary

ดิค ชันเนรี

พจนานุกรม

Football field

ฟุท บอล ฟิลด์

สนามฟุตบอล

Gym

จิม

โรงพลศึกษา

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

Classroom

คลาส รูม

ห้องเรียน

Canteen

แคน ทีน

โรงอาหาร

Cooperative

โคออพ เพอเรทิฟว

สหกรณ์

Swimming pool

สวิม มิง พูล

สระว่ายน้ำ

Headmaster room

เฮด มาสเทอะ รูม

ห้องครูใหญ่

Auditorium

ออดิโท เรียม

ห้องประชุม

Library

ไล บระรี

ห้องสมุด

Computer room

คอมพิว เทอะ รูม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

Sound Lab Room

เซานด์ แลบ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

Science lab

ไซ เอินซ์ แลบ

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

Playground

เพลย์ เกรานด์

สนามเด็กเล่น

Beaker

บีค เคอะ

แก้วบีกเกอร์

Desk

เดสค์

โต๊ะ

Scissors

ซิส เซอร์

กรรไกร

Pencil sharpener

เพน เซิลชาร์พ เพะเนอะ

กบเหลาดินสอ

Stapler

สเท เพลอะ

ที่เย็บกระดาษ

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

Calculator

แคล คิวเล เทอะ

เครื่องคิดเลข

Scotch tape

สก๊อตช์ เทป

เทปกาว

Palette

แพล ลิท

จานผสมสี

Protractor

โพรแทรค เทอะ

ไม้โปรแทรคเตอร์

School kits

สคูล คิด

ชุดเครื่องเขียน

Set square

เซท สแควร์

ไม้ฉากสามเหลี่ยม

Glue

กลู

กาวน้ำ

Flask

ฟลาสค์

ขวดแก้วทดลองวิทยาศาสตร์

School Vocabulary Words

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

คำแปล

Test tube

เทส ทูบ

หลอดทดลอง

Funnel

ฟัน เนิล

กรวย

Paper

เพ เพอะ

กระดาษ

Magnifying glass

แมกนิไฟนิ่ง กลาส

แว่นขยาย

Projector

โปรเจค เทอะ

เครื่องฉายภาพสไลด์

Air conditioner

แอร์ คอนดิชันเนอร์

เครื่องปรับอากาศ

Compass

คัม พัส

เข็มทิศ

Clock

คลอค

นาฬิกา

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : 3 reasons why you should lose weight