ขนมไทย (Thai dessert)

ขนมไทย (Thai dessert)

ขนมไทย (Thai dessert) ถือเป็นขนมพื้นบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประจำชาติไทย ซึ่งกว่าจะได้ขนมออกมาแต่ละชิ้นต้องการกระบวนการผ่านความละเอียดอ่อนประณีตพิถีพิถัน พร้อมทั้งการเลือกสรรวัตถุดิบเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยหอมหวาน และแต่งสีสันให้ด้วยงาม โดยสีที่ออกมานั้นล้วนแต่มาจากสีธรรมชาติ ปัจจุบันขนมไทยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่เสมอมา ทั้งทางด้านนำมารับประทาน และนำมาใช้ในงานต่าง ๆ เช่น งานมงคล งานเทศกาล งานบุญ เป็นต้น

ประเภทของขนมไทย

ขนมไทย เป็นขนมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็มีการพัฒนาดัดแปลง หรือคิดค้นเพิ่มขึ้นมาในของคนในสมัยนั้น จึงทำให้เห็นได้ว่าขนมไทยมีหลากหลายชนิดสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของวิธีการทำดังต่อไปนี้

  • ขนมไทยประเภทนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ข้าวเหนียวมูน ขนมกล้วย ขนมชั้น ขนมตาล ขนมถ้วยฟู ขนมต้ม
  • ขนมไทยประเภททอด ยกตัวอย่างเช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมเบื้อง ขนมจีบ ขนมเทียน
  • ขนมไทยประเภทอบ ยกตัวอย่างเช่น ขนมเปียกปูน ขนมสาคูไส้หมู ขนมทองเอก ขนมถั่วแปบ
  • ขนมไทยประเภทเชื่อม ยกตัวอย่างเช่น ขนมเชื่อม ขนมเปียกปูนเชื่อม ขนมถั่วแปบเชื่อม ขนมฟังทองเชื่อม 
  • ขนมไทยประเภทแกงบวด ยกตัวอย่างเช่น บัวลอยน้ำกะทิ สาคูไส้หมู ขนมถ้วยฟูน้ำกะทิ
  • ขนมไทยประเภทลอยแก้ว ยกตัวอย่างเช่น ขนมบัวลอยแก้ว ขนมเทียนลอยแก้ว ขนมถั่วแปบลอยแก้ว

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับขนมไทย

คำศัพท์คำอ่านคำแปล
Moon sticky riceสติ๊กกี้ไรส์ข้าวเหนียวมูน
Steamed Pandan Layer Cakeสทีมแพนดันเลเยอร์เค้กขนมชั้น
Toddy palm cakeโทดดี้ปาล์มเค้กขนมตาล
Candied palm sugarแคนดิดปาล์มชูก้าลูกตาลเชื่อม
Sago with pork fillingสาคูวิธพอร์คฟิลลิงสาคูไส้หมู
Thong Yipทองหยิบทองหยิบ
Thong Yodทองหยอดทองหยอด
Foi Thongฝอยทองฝอยทอง
stuffed dough pyramidสทัฟโดเพอระมิดขนมเทียน
Deep Fried Rice Flour Pandan Flavourดีพไพร์ดไรซเฟลาเออะแพนดันเฟลเวอะขนมฝักบัว
Deep Fried Sweet Potato Ballsดีพไพร์ดสวีทโพเทโทบอลล์ขนมไข่นกกระทา
Pandanus Puddingแพนเดนัชพุตดิงขนมเปียกปูน
Banana in syrupบะแนนนะอินซีรัพขนมกล้วยเชื่อม
Glutinous Rice Balls with Coconut Milkกลูทะนัสไรส์บอลล์วิธโคโคนัทมิลค์บัวลอยน้ำกระทิ
Steamed Banana Cake with Coconut Milkสทีมบะแนนนะเค้กวิธโคโคนัทมิลค์ขนมกล้วยน้ำกะทิ
Longan in Syrupลองเกินอินซีรัพลำไยลอยแก้ว
Steamed Sticky Rice with Bananaสทีมสทิคคีไรส์วิธบะแนนะขนมต้มไส้กล้วย
Thai rice flour muffinไทไรส์เฟลาเออะมัฟฟินขนมถ้วยฟู
Deletable Imitation Fruitsดิเลคทะเบิลอิมมิเทเชินฟรุทขนมลูกชุบ
Mango Sticky Riceแมงโกสทิคคีไรส์ข้าวเหนียวมะม่วง

จากตางรางที่แสดงถึงคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อขนมไทยเหล่านี้ เป็นเพียงบางส่วนที่ยกตัวอย่างมาเท่านั้น พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปลที่เป็นภาษาไทย ผู้เขียนมีความคาดหวังว่าจะเป็นอีหหนึ่งแนวทางที่สามารถช่วยเห็นผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และทราบถึงที่มาของขนมไทย พร้อมทั้งสามารถเข้าใจอย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับประเภทของขนมไทยจนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เครดิต : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : อุปกรณ์การเกษตร agricultural equipment