Verb to be คืออะไร มีวิธีเลือกใช้ยังไง

หลักการใช้ verb to be (is am are) คำกริยาที่ใช้แสดงสถานะ ซึ่งประกอบไปด้วย is am are ที่กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่า Present Tense (ปัจจุบันกาล) ขึ้นอยู่กับประธานของประโยคนั่นเอง ซึ่งประธานในประโยคภาษาอังกฤษมีดังนี้

 • เป็นกริยาหลักในประโยค หากทำหน้าที่นี้ Be ของเราก็จะเป็นกริยาตัวเดียวในประโยคที่บอกให้เราทราบว่าประธานของประโยค เป็นใคร มีลักษณะอย่างไร หรืออยู่ที่ไหน (เป็น / อยู่ / คือ )
 • หากทำหน้าที่นี้ Be จะต้องอยู่คู่กับกริยาตัวอื่นเพื่อแสดงเทนส์หรือรูปประโยคอื่นๆ

หลักการใช้ Verb to be ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

คำกริยา “verb to be” ในภาษาอังกฤษเป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงถึงสถานะการเป็นอยู่ ตัวตน หรือคุณลักษณะของสิ่งหรือบุคคลต่าง ๆ โดยใช้ในรูปแบบต่าง ๆ และเสียงหลายเสียง

รูปของคำกริยา “verb to be” ใน present tense จะมีดังนี้ :

 • I am (ฉันเป็น)
 • You are (คุณเป็น)
 • He/She/It is (เขาเป็น / เธอเป็น / มันเป็น)
 • We are (เราเป็น)
 • They are (พวกเขาเป็น)

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม :

 • I am a student. (ฉันเป็นนักเรียน)
 • You are tall. (คุณเป็นคนสูง)
 • She is happy. (เธอเป็นคนมีความสุข)
 • We are going to the park. (เรากำลังไปที่สวนสาธารณะ)
 • They are my friends. (พวกเขาเป็นเพื่อนของฉัน)

หลักการใช้ Verb to be (ประโยคบอกเล่า)

“Verb to be” ในประโยคบอกเล่าหมายถึงการใช้คำกริยา “to be” เพื่อเล่าเรื่องราวหรือเรียกร้องถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยใช้รูปปัจจุบันของคำกริยา “to be” ในการเล่าเรื่อง ที่จะให้เสร็จสิ้นในอนาคต

นี่คือตัวอย่างของประโยคบอกเล่าที่ใช้ “verb to be”:

 • Yesterday, I was walking in the park when I saw a beautiful rainbow.
  (เมื่อวานนี้ฉันกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะเมื่อฉันเห็นรุ้งสวยงาม)
 • It was a cold winter morning, and the snow was falling gently from the sky.
  (เป็นเช้าวันฤดูหนาวที่หนาวสะที่นั่ง และหิมะกำลังตกลงมาอย่างอ่อนโยนจากท้องฟ้า)
 • We were on a road trip, driving through picturesque countryside and enjoying the scenic views.
  (เรากำลังเดินทางข้ามซานทัวร์ในชนบทที่งดงามและเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์)

เหล่าประโยคเหล่านี้ใช้ “verb to be” ในรูปปัจจุบันเพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถติดตามเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

หลักการใช้ Verb to be (ประโยคปฏิเสธ)

เมื่อต้องการปฏิเสธประโยคที่ใช้คำกริยา “verb to be” ใน present tense ในภาษาอังกฤษ สามารถเพิ่มคำวิเศษณ์ปฏิเสธหน้าคำกริยาเพื่อแสดงการปฏิเสธได้ โดยใช้รูปปัจจุบันของคำกริยา “verb to be” ตามด้านล่างนี้

 • I am not (ฉันไม่เป็น)
 • You are not / You aren’t (คุณไม่เป็น)
 • He/She/It is not / He/She/It isn’t (เขาไม่เป็น / เธอไม่เป็น / มันไม่เป็น)
 • We are not / We aren’t (เราไม่เป็น)
 • They are not / They aren’t (พวกเขาไม่เป็น)

ในกรณีที่ต้องการย่อคำ คำวิเศษณ์ปฏิเสธ “not” สามารถย่อเป็น “n’t” แล้วนำมาต่อท้ายคำกริยา “verb to be” เพื่อให้เป็นรูปย่อแบบเป็นที่นิยม

 • You are not / You aren’t (คุณไม่เป็น)
 • You aren’t (คุณไม่เป็น)

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธที่ใช้ “verb to be” ใน present tense:

 • I am not hungry. (ฉันไม่หิว)
 • You are not a doctor. (คุณไม่ใช่แพทย์)
 • He is not happy. (เขาไม่มีความสุข)
 • She isn’t here. (เธอไม่อยู่ที่นี่)
 • We are not ready. (เรายังไม่พร้อม)
 • They aren’t my friends. (พวกเขาไม่ใช่เพื่อนของฉัน)

ในประโยคปฏิเสธใน past tense และ future tense สามารถใช้รูปปัจจุบันของ “to be” ตามด้านบนและเพิ่มคำวิเศษณ์ปฏิเสธหลังคำกริยา “to be” ได้เช่นกัน เช่น “was not” หรือ “wasn’t” ใน past tense และ “will not” หรือ “won’t” ใน future tense ตามลำดับ

หลักการใช้ Verb to be (ประโยคคำถาม)

เมื่อต้องการสร้างประโยคคำถามที่ใช้คำกริยา “verb to be” ในภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มต้นด้วยคำถามที่ต้องการตอบหรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานะหรือคุณลักษณะของสิ่งหรือบุคคล และเสริมด้วยคำกริยา “verb to be” ที่เหมาะสมตามคำถามที่ต้องการถาม เพื่อให้เกิดประโยคคำถามแบบมีคำกริยา “verb to be”

นี่คือตัวอย่างของประโยคคำถามที่ใช้ “verb to be”:

 • Are you a student? (คุณเป็นนักเรียนหรือไม่?)
 • Is she happy? (เธอมีความสุขหรือไม่?)
 • Are they ready for the trip? (พวกเขาพร้อมสำหรับการเดินทางหรือไม่?)
 • Was he at the party last night? (เขาอยู่ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนหรือไม่?)
 • Is it a sunny day today? (วันนี้มีแดดหรือไม่?)
 • Were you at the meeting this morning? (คุณอยู่ที่ประชุมเช้านี้หรือไม่?)
 • Are we there yet? (เราถึงแล้วหรือยัง?)
 • Is the restaurant open on Sundays? (ร้านอาหารเปิดในวันอาทิตย์หรือไม่?)
 • Are they brothers? (พวกเขาเป็นพี่น้องกันหรือไม่?)
 • Is she coming to the party? (เธอจะมาเข้าร่วมงานเลี้ยงหรือไม่?)

ในการสร้างประโยคคำถามด้วย “verb to be” สามารถเปลี่ยนลำดับคำในประโยคให้เหมาะสมกับคำถามที่ต้องการถามได้ โดยให้คำถามอยู่ข้างหน้าคำกริยา “to be” เช่น “Are you” หรือ “Is she”

บทความเพิ่มเติม : pieceofenglish.com
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : english in the hotel